Ajuntament i administració »Pago global a proveedors trimestral

Pago global a proveedors trimestral

Periode mitjà de pagament global a proveïdors trimestral.

Ròtova dins de la mitja a l'hora de pagar a proveïdors. Descargar Pdf